Základy první pomoci u dětí i dospělých. Zopakujte si, jak zachránit život

Základy první pomoci u dětí i dospělých. Zopakujte si, jak zachránit život
zdroj: Shutterstock

První pomoc je k nezaplacení, pokud je provedena správně a včas. Taková první pomoc bezesporu zachrání nejeden lidský život nebo pomůže stabilizovat zdravotní stav pacienta do příjezdu lékaře. Stres je ale v takovém případě nepřítel číslo jedna, protože pod jeho vlivem můžete rázem zpanikařit a zjistit, že si naprosto nevíte rady.

Jste to především vy, kdo si musí v takové chvíli zachovat chladnou hlavu a hlavně přemýšlet. Co je vlastně první pomoc? Je to soubor postupů a opatření, které můžeme a měli bychom poskytnout postiženému při úrazu či nemoci v případě, že není po ruce nikdo kompetentní. Stabilizujeme tím zdravotní stav daného člověka do té doby, než mu bude poskytnuto odborné lékařské ošetření.

kladní pravidla před poskytnutím první pomoci
Vyhodnoťte situaci a v případě potřeby dostaňte postiženého i sebe z dosahu nebezpečí, jako je například oheň nebo elektrický proud. První pomoc je nutné provádět mimo tato nebezpečí a rizika. Pokud jste svědkem nehody a budete se pohybovat na silnici za plného provozu, nasaďte si reflexní vestu. Co nejdříve přivolejte rychlou pomoc nebo o to požádejte další osoby. Na bezplatném telefonním čísle 155 nebo 112 nahlaste své jméno, místo, kde se nacházíte a kde došlo k nehodě a stručně popište situaci, včetně informace o počtu a stavu postižených osob. Zaměřte se dle možností na kontrolu zdravotního stavu postiženého. Zda je nebo není v bezvědomí, dýchá, krvácí, má popáleniny nebo jiná vážnější zranění, dokáže vstát či je dezorientovaný.

Stabilizovaná čili zotavovací poloha postiženého
Pokud je osoba v bezvědomí, avšak normálně dýchá, je nutné uložit ji do stabilizované či jinak řečeno zotavovací polohy a vyčkat do příjezdu záchranářů. Jde o uložení na bok, kdy se zamezí riziku zapadnutí jazyka nebo například vdechnutí nečistot, které se mohly dostat do úst. Pokud má osoba jen vyražený dech, stačí ji uklidňovat, než se schopnost dechu vrátí do normálu. Pokud postižený nedýchá, je nutné zahájit oživování čili resuscitaci. Po zavolání první pomoci vám může operátor pomoci, bude vám slovně asistovat a řekne vám co máte dělat.

Co to je a jak se provádí resuscitace?
Pokud je u postižené osoby ohrožena některá z jejích základních životních funkcí, tedy dýchání či krevní oběh, je na řadě resuscitace. Jde o první pomoc, která kombinuje masáž srdce a dýchání z úst do úst. Potřebuje ji osoba, která nedýchá normálně, lapá po dechu, je v bezvědomí, nereaguje na podněty či není patrná činnost srdce. Zástava srdce se brzy projeví i bledou kůží a namodralými rty v důsledku nedostatku kyslíku. Resuscitaci je potřeba provést rychle. Postiženého položíme na záda a v tempu 100-120 stlačení za minutu provádíme masáž srdce stlačováním uprostřed hrudní kosti. Pokud je k dispozici defibrilátor, použijte jej. Je možné přerušovat masáž a provádět dýchání z úst do úst, pokud tento kontakt neznamená velké riziko a nemáte resuscitační roušku. Co nejdéle prováděná masáž srdce je však zcela zásadní a měli bychom ji provádět, dokud osoba nezačne sama dýchat nebo do příjezdu záchranářů.

První pomoc u dětí
U dětí je postup velice obdobný. Záchranku obvykle voláme při úrazech hlavy či bezvědomí, při větších zlomeninách, pádech z výšky a vážnějších popáleninách, při silné bolesti, potížích s dechem, náhlé bolesti břicha, rozsáhlém krvácení, nebo například při podezření na epileptický záchvat či závažnou alergickou reakci. Při bezvědomí se nejprve pokusíme dítě probrat, pokud se neprobírá, zakloníme mu hlavu a zjistíme, zda dýchá. Pokud ano, udržujeme záklon hlavy a sledujeme dýchání do příjezdu lékařské pomoci. Pokud ne, zahájíme okamžitou resuscitaci – oživování, viz. výše.

Zdroj: sancedetem.cz

benu.cz

Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho s přáteli! A přidejte si nás na seznam.cz!